شرکت هوشمند سازی ساختمان

ایام کرونا در خانه هوشمند

⁉️ در زمان ویروس کرونا 😷🤒 خانه بمانیم؟ یا خانه هوشمند⁉️

😳 توجه شما را به موارد اهمیت و استفاده خانه هوشمند در دوران بیماری کوید۱۹ ( کرونا ) جلب میکنیم :

🥳 با دقت زیاد بخونید 🥳

با شیوع بسیار شدید کرونا تمام دغدغه و استرس ما لمس اشیاء آلوده و تنفس هوای نا سالم است اما خانه هوشمند چه کمکی به ما می کند ؟!

🕤 یک روز عادی را در نظر میگیریم به بیرون از منزل می رویدو ما دغدغه های شما قبل ، هنگام و بعد از ورود به منزل را بررسی می کنیم .

⚡️قبل از اینکه بخواهید وارد منزل شوید :

باید #دما خانه تنظیم باشد ( وجود رطوبت احتمال #شیوع_کرونا را بیشتر می کند ) بنابراین با موبایل خود سیستم گرمایش یا سرمایش خود را روی دمای دلخواه تنطیم می کنید .

⚡️هنگامی که به درب ساختمان رسیدید:

اگر با خودروی خود باشید با موبایل خود بدون تماس با ریموت یا اشیاء آلوده دیگر درب پارکینگ را باز می کنید یا اگر پیاده باشید با موبایل خود توسط سیستم آیفون تصویری هوشمند زنگ واحد خود را می زنید بدون اینکه به آیفون جلوی درب کاری داشته باشید .

⚡️ وقتی وارد ساختمان شدید :

توسط سیستم هوشمند با موبایل روشنایی هارا روشن میکنید و یا توسط سنسور های هوشمند با سناریوهایی که تعریف کردید بطور دلخواه برای شما روشنایی ها را تنظیم میکند .

⚡️موقعی که به درب آسانسور رسیدید :

قبل از ورود به آسانسور فرمان میدهید بدون دخالت دست برای شما باز شود .

⚡️حالا که به درب واحدتون رسیدید :

درب خانه را بدون تماس دست باز می کنید و المان های واحدتان طبق سناریو دلخواه شما عمل کند :

💥پرده ها خودکار بالا روند ،
💥موسیقی دلخواه شما پخش شود ،
💥روشنایی ها روشن شوند ،
💥قهوه ساز قهوه شمارا آماده کند ،
💥 فرمان آبیاری درختان را صادر کند و
💥حتی می‌توانید بصورت صوتی با خانه خود گفتگو کنید و کارهای خود را یک به یک انجام دهید .

 

‫۵/۵ ‫(۱ نظر)